Dragon's Kitchen Caterers
DK15 (1).jpg
 
Triple Crown Caterers!! 

Triple Crown Caterers!! 

WHO ARE WE?

Dragon's Kitchen (Gegin Y Draig) is a local family run catering business. Established in 1983 we employ local staff at our catering units in Llanelli workshops, Trostre Industrial Park. We pride ourselves in being Llanelli's Welsh language caterers (Arlwywyr Cymraeg Llanelli).

WORKING IN THE COMMUNITY

During our 30 plus years trading we have sponsored local soccer and rugby teams and players; from Hendy  under 8's to under 12's soccer to player sponsorship with Llanelli RFC and the Scarlets. We are proud to annunce that we were the first sponsors for Scarlet players Rob McCusker, Daniel Evans, Rhodri Williams, Stefan Hughes, Scott Williams, George North as well as many more.

 

Pwy Ydym Ni?

Mae Dragon's Kitchen (Gegin Y Draig) yn teulu lleol. Sefydlwyd yn 1983 rydym yn cyflogi staff lleol yn ein unedau arlwyo mewn gweithdai Llanelli workshops, Parc Diwydiannol Trostre. Rydym yn ymfalchïo mewn bod arlwywyr Cymraeg Llanelli.

Gweithio yn y gymuned

Yn ystod ein 30 mlynedd o fyw a masnachu rydym wedi noddi timau a chwaraewyr pêl-droed a rygbi lleol, o Hendy dan 8 i pêl-droed dan 12. A hefyd noddi chwaraewr gyda Clwb Rygbi Llanelli a'r Scarlets. Rydym yn falch i hysbysu mai ni oedd y noddwyr cyntaf ar gyfer chwaraewyr Scarlets Rob McCusker, Daniel Evans, Rhodri Williams, Stefan Hughes, Scott Williams, George North yn ogystal â llawer mwy.