Buffets

We specialise in high quality cold buffets for Weddings, Christenings, Engagements, Funerals and any other occasions. You find the venue or we will find one for you and will deliver your food well presented, garnished and ready to eat

Packed lunches

Just ask us and we will tailor make and supply your event with  high quality packed lunch. Items such as filled rolls, sandwiches,  chicken portions, fruit, water, soft drinks, crisps, chocolates,and fruit juice and many others can be included in your bespoke lunch pack.

 

bwffe

Rydym yn arbenigo mewn bwffe oer o ansawdd uchel ar gyfer Priodasau, Bedydd, Ymrwymiadau, Angladdau ac unrhyw achlysuron eraill. Gallwch ddod o hyd i'r lleoliad eich hunain neu gallwn dod o hyd i un drosoch a gallwch fod yn siwr bydd y bwyd yn cyrraedd wedi ei addurno a gyflwyno'n dda, ac yn barod i'w fwyta.

cinio pecyn

Dim ond gofyn i ni a byddwn yn teilwra gwneud ac yn cyflenwi eich digwyddiad gyda phecyn bwyd o safon uchel. Gall eitemau fel rholiau wedi'u llenwi, brechdanau, darnau cyw iâr, ffrwythau, dŵr, diodydd meddal, creision, siocled, sudd ffrwythau a llawer o pethau eraill yn cael eu cynnwys yn eich phecyn cinio personol.