13403324_1760496944230050_3025482218872366540_o.jpg

Sandwiches and Rolls

We supply and have been doing so for many years, many local shops and garages with home made top quality sandwiches and rolls, including our speciality "Knotted Baps" which are three  times the size of a normal bap and a meal in itself. Look for our well know Dragon's Kitchen label.

 

BRECHDANAU A RHOLIAU

Rydym yn cyflenwi ac wedi bod yn gwneud hynny ers blynyddoedd mawr, mae llawer o siopau a garejys lleol yn gwerthu ein brechdanau a rholiau ni o'r safon gorau, gan gynnwys ein harbenigedd "Rholiau Clymog" sy'n dair gwaith maint y Rhôl cyffredyn a phryd o fwyd yn ei hun. Chwiliwch am ein enw ni "Gegin y Ddraig".